Företagsnyheter

Leverans Reststolpsskrubber till våra kunder

2023-08-29

leverans av kvarvarande polskurmaskin till våra kunder  

Reststolpsskrubber

I processen med elektrolytisk raffinering av bly med restelektrodskrubber förlorar metallblyet elektroner i anoden och blir till blyjoner som kommer in i elektrolyten, förutom en liten del av föroreningarna i anoden och blyet löst i elektrolyten, den stora majoriteten av olösliga och vidhäftar till anodytan för att bilda anodslem.

Anodslemmet innehåller mycket bly, antimon, vismut och ädelmetaller som guld och silver, så det bifogade anodslemmet och kvarvarande syran måste rengöras och återvinnas för att minska upprepad smältning. För närvarande finns det tre typer av tvättutrustning i Kina: horisontell tvättmaskin för kvarvarande elektrod, tvättmaskin för vertikal restelektrod, tvättmaskin med roterande restelektrod.

 Leverans Reststolpsskrubber till våra kunder